Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup licence Share Point Server
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 03.06.2020 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY STOLNÍCH POČÍTAČŮ NA 2 ROKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2020 05.06.2020 10:00
Podpora ICZ e-spis LITE®
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Zajištění podpory Q-integra Redacting
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Návrh kontrolních mechanismů a aplikace pro průběžnou a následnou kontrolu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 18.05.2020 10:00
Předsezónní servis klimatizačních jednotek v objektu Krajského úřadu 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 15.05.2020 10:00
Provádění revizí elektrických spotřebičů, elektroinstalace a elektrických zařízeních v budově KÚSK 2020 – 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 14.05.2020 10:00
Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)
nadlimitní Hodnocení 05.05.2020 08.06.2020 10:00
„Rekonstrukce sportovního areálu, Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou – PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 21.05.2020 10:00
Půdní vestavba učeben
podlimitní Vyhodnoceno 28.04.2020 19.05.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zahořanský stratotyp
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 13.05.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Veltruský luh
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 13.05.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 13.05.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území U skal
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 13.05.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalka u Velimi
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2020 13.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››