Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Čížov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Monitoring v části přírodní rezervace Káraný - Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění krytých parkovacích míst pro potřeby vozového parku KÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 18.02.2019 10:00
Projekt prevence kriminality - Resocializace recidivistů ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 19.02.2019 10:00
Zhotovení plánů péče na ZCHÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 18.02.2019 10:00
Zajištění biologického dozoru investora v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 14.02.2019 10:00
Zajištění technického dozoru investora v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 13.02.2019 10:00
II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10
nadlimitní Zadáno 29.01.2019 24.05.2019 11:00
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2019 11.02.2019 10:00
II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje
nadlimitní Zadáno 24.01.2019 24.04.2019 11:00
Zpracování znaleckého posudku na vyčíslení rozsahu a ceny skutečně provedených demolic v lokalitách BVVP Mladá ke dni 04. 08. 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2019 01.03.2019 09:00
II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa
nadlimitní Zadáno 18.01.2019 10.04.2019 13:00
II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba
nadlimitní Zadáno 18.01.2019 25.04.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016