Profil zadavatele: Středočeský kraj

  • Název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis vozidel Peugeot a Hyundai
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 12.02.2020 10:00
Provoz webového portálu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 13.02.2020 10:00
Zajištění prodloužení podpory aplikace Symantec o 1 rok
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 04.02.2020 00:00
Vypracování projektu oprav objektu Ledce čp. 74
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 31.01.2020 10:00
Zpracování znaleckého posudku v oboru stavebnictví, dopravní stavby – komunikace II/201 Zbečno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 04.02.2020 10:00
Strategické poradenství a zastupování zájmů při EU
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 29.01.2020 10:00
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 03.02.2020 10:00
Vyklizení objektu v areálu Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 16.01.2020 10:00
Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 16.01.2020 10:00
„1. Fórum hejtmanů regionů V4“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2020 14.01.2020 10:00
Pořízení, v pořadí druhého speciálního vozidla, pro kontrolu sociálních předpisů, hmotnosti a rozměrů nákladních vozidel
podlimitní Zadáno 03.01.2020 07.02.2020 10:00
Odvoz a likvidace odpadů pro rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2020 13.01.2020 10:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP – Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2019 09.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
nadlimitní Hodnocení 13.12.2019 13.02.2020 10:00
ÚVODNÍ STUDIE MOŽNOSTÍ ZAVEDENÍ ZÚČTOVACÍHO CENTRA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU REALIZOVANOU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2019 23.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016