Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Havárie sprch a WC dívky v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 11.09.2017 12:00
III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2017 25.08.2017 10:00
III/11311 Štíhlice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 01.09.2017 10:00
III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa
podlimitní Zadáno 22.08.2017 20.09.2017 13:00
II/610 Benátky n/J, most ev. č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2017 22.08.2017 09:00
GeoMedia Smart Client Advantage a Erdas IMAGINE Advantage – maintenance na 3 roky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.08.2017 21.08.2017 10:00
Pořízení nových kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 28.08.2017 10:00
Zjištění stavu vybraných úseků silnic III.třídy a vypracování plánů údržby a oprav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2017 18.08.2017 09:00
„Nákup učebních pomůcek - přístroj na analýzu vína“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 29.08.2017 10:00
II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 237-007 nad tratí ČD - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2017 17.08.2017 10:00
II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2017 16.08.2017 10:00
Souvislá obnova vybraných alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje
podlimitní Zadáno 15.08.2017 01.09.2017 10:00
Havarijní oprava mostu ev.č. 00518 - 0 u obce Rudná_3 část_stavební nehavarijní oprava mostu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2017 15.08.2017 10:00
II/117 Oprava obrusu a opěrná zeď Hořovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2017 14.08.2017 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2017 14.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016