Veřejná zakázka: III/1101, oprava mostů ev.č. 1101-2 a 1101-3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1380
Systémové číslo: P17V00000662
Evidenční číslo zadavatele: VZ-488/17
Datum nákupu / nabídek: 01.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1101, oprava mostů ev.č. 1101-2 a 1101-3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je opravou mostů ev.č. 1101-2 a 1101-3 včetně rekonstrukce silnice III/1101 v úseku 0,026 – 1,990 km.

Na mostě 1101-2 bude zhotovena nová římsa, stávající zábradlí bude zachováno. Bude přespárována nosná konstrukce mostu v rozsahu určeném správcem po prohlídce při předání staveniště zhotoviteli. Rovněž bude přespárována čelní zeď na nátokové straně.

Na mostě 1101-3 budou zhotoveny nové římsy přibetonávkou na stávající stav. Nosná konstrukce bude částečně sanována v rozsahu určeném správcem po prohlídce mostu při předání staveniště zhotoviteli.

Komunikace bude frézována na mostech ev.č. 1101-2 a 3 a dále pak v rozsahu určeném správcem komunikace. Bude položena ložná vrstva ACL 16+ tl. 5cm, v místech propadů bude doplněna vyrovnávkou. Obrusná vrstva bude použita ACO 11+ tl. 4cm. Krajnice budou zpevněny asfaltovým recyklátem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 993 008 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky