Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT a licencí SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 24.06.2019 12:00
Nákup žacího traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 21.06.2019 11:00
Revizní, servisní a montážní práce v oboru elektro.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 01.07.2019 09:00
Dodávka mlžné komory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
„Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Dodávka elektromobilní sestavy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Demonstrační sady
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 16.07.2019 11:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 29.08.2019 13:00
Připojení Dvořákova gymnázia a SOŠE do E-infrastruktury CESNET
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 12:00
HW vybavení simulačního pracoviště
podlimitní Zadáno 07.06.2019 10.07.2019 13:00
Nákup tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 11:00
Výměna vrat v hale 3 a 4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 20.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016