Veřejná zakázka: II/322 Kolín – Týnec nad Labem - úsek Kolín – Tři Dvory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3286
Systémové číslo: P18V00000971
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.11.2018
Nabídku podat do: 06.12.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/322 Kolín – Týnec nad Labem - úsek Kolín – Tři Dvory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/322 v úseku Kolín – Tři Dvory, km 1,656 – 3,450, provozního staničení dle údajů silniční databanky. Začátek, průběh a konec úseku byl stanoven objednatelem takto: ZÚ přibližně na konci zástavby města Kolín, pokračuje extravilánový úsek až po KÚ začátek obce Tři Dvory. Celková délka úpravy je 1 794 m. V rámci opravy se navrhuje frézování asfaltových vrstev vozovky, sanace obou okrajů vozovky včetně aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, výšková rektifikace případně i výměna povrchových znaků inženýrských sítí, nové nezpevněné krajnice, prohrábka příkopů, pročištění stávajících propustků, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 497 180 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky