Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň
nadlimitní Zadáno 04.05.2018 07.06.2018 10:00
Odvětrávání svářecích pracovišť
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 18.05.2018 10:00
Oprava střechy na budově gymnázia
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 13:00
Oprava hlavního schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 25.05.2018 09:00
Zhotovení vzduchotechniky pro SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 12:00
„II/118 a III/0063 Amerika - Kyšice“ - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2018 30.04.2018 09:00
Rekonstrukce hygienického zázemí pro Domov seniorů Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 16.05.2018 10:00
Oprava elektroinstalace ve 4. a 5. nadzemním podlaží
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 15.05.2018 09:00
II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu
podlimitní Zadáno 27.04.2018 10.07.2018 10:30
Nákup učebních pomůcek pro výuku praxe žáků oboru Agropodnikání v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov na Pomněnicích
nadlimitní Zadáno 25.04.2018 31.05.2018 09:45
Zajištění péče o zvláště chráněné území Vinařická hora
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 14.05.2018 10:00
III/1014 Strančice, havarijní oprava mostu ev.č. 1014-3 přes trať ČD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2018 25.04.2018 09:00
IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno
podlimitní Zadáno 24.04.2018 24.05.2018 10:00
III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
podlimitní Zadáno 24.04.2018 14.05.2018 13:00
Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů
podlimitní Zadáno 24.04.2018 15.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016