Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/118 Zlonice, oprava zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 11:00
Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace APMP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 12.11.2020 11:00
Propustek na silnici č.III/10169 Hradešín - Masojedy - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 11.11.2020 11:00
Oprava vjezdových automaticky posuvných vrat a branky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 12:00
II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 15.03.2021 10:00
Podpora provozu systému ICZ IS DESA (KDS)®
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
Nákup notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 04.11.2020 10:00
„IT technika na distanční výuku“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 09.11.2020 14:00
Notebooky 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2020 10.11.2020 12:00
Průmyslová vysokootáčková pračka do objektu Domova Barbora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 04.11.2020 15:00
„PD bourací práce objektu č.p. 1488 – Domov Kladno Švermov“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 16.11.2020 14:00
Informační systém pro údržbu komunikací
nadlimitní Zadáno 26.10.2020 30.11.2020 10:00
Nákup antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 02.11.2020 13:00
Nákup pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 05.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016