Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace terénních úprav v souvislosti s opravou plotu, výkop a zaslepení přípojky vody k budově cáchovny a úprava parkovací plochy v areálu Památníku Vojna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 11:00
Nákup varného plynového kotle do školní kuchyně SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 10:00
Obnova nábytku na DM
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2021 10.11.2021 10:00
ICT technika 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 25.11.2021 10:00
Nákup školních lavic a židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 19.11.2021 08:00
Zajištění zapojení příspěvkových organizací Středočeského kraje na produkt Cityvizor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 22.11.2021 10:00
Nákup klavíru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.11.2021 09.11.2021 00:00
Nákup IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 09.11.2021 12:00
Operativní leasing vozidel KSÚS SK – 40 ks
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 10.12.2021 10:00
Lyžařský výcvikový kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2021 05.11.2021 23:59
Rámcová smlouva na dodání příslušenství k počítačům
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 22.11.2021 11:00
III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 25.11.2021 10:00
Hutní materiál pro SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 24.11.2021 10:00
Materiál na svařování pro SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 24.11.2021 10:00
Oprava vstupní haly
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 16.11.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016