Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2022 12.12.2022 10:00
Servisní služby k tepelným čerpadlům
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 12:00
Nákup vybavení a pomůcek pro školní vyučování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2022 15.12.2022 00:00
Pokládka PVC
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2022 28.11.2022 18:00
Papír do termotiskáren
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 09.12.2022 10:00
Nákup počítačového vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 09.12.2022 13:00
Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 09:00
Revitalizace osvětlení ve velkém sále muzea
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 10:00
Virtuální učebna anatomie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 10:00
„NPO - IT pomůcky: 3D tiskárna, robotická sada, elektronické učebnice, tablety, grafické tablety, interaktivní vzdělávání, classroom management, programovací a kreslící nástroj, filamenty“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 05.12.2022 12:00
Elektrická požární signalizace - EPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 08.12.2022 09:00
Dodávka tabletů v rámci Plánu národní obnovy na SŠSaŘ Stochov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 05.12.2022 10:00
Nákup rekreačních poukazů - 30 ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2022 25.11.2022 10:00
Nákup a montáž dvousloupového elektrohydraulického zvedáku 3,5 t v bezprahovém provedení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2022 25.11.2022 09:00
Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky – 2 etapa (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 07.12.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016