Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka CNC/manuálního soustruhu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 11.12.2023 12:00
Výměna VZT jednotky kuchyně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2023 01.12.2023 08:00
Komplexní správa IT v DDM Symfonie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2023 30.11.2023 12:00
Výpočtové hlukové mapy silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2023 13.12.2023 13:00
Rekonstrukce kanalizace v 1.PP kuchyňského bloku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2023 01.12.2023 00:00
Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2024-2026
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2023 11.12.2023 08:00
I. etapa zpracování podkladů projektu 3D rozšířená realita města Benešova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2023 29.11.2023 16:00
III/12149 Smilkov, most ev.č. 12149-1
podlimitní Zadáno 29.11.2023 09.01.2024 11:00
II/114 a II/118 Lochovice, havárie zemního tělesa - PD
podlimitní Zadáno 29.11.2023 10.01.2024 09:00
Tisk časopisu Čtenář v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2023 28.11.2023 16:00
ICT SŠD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2023 15.12.2023 10:00
Dodávka svařovacího materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2023 28.11.2023 09:00
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady - vybavení
podlimitní Zadáno 27.11.2023 04.01.2024 10:00
Billboardová kampaň prezentující Skanzen Vysoký Chlumec, Památník Vojna a Hornické muzeum Příbram v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Reklamní kampaň na autobusech ve formátu Back board v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016