Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace vodovodu, kanalizace,požárního vodovodu a elektro rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 10.10.2018 10:00
Praktická výuka autoškoly skupiny B a T
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 11.10.2018 10:00
ISŠT Mělník: Učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - konektivita
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 08.10.2018 09:00
„Oprava vchodu u vjezdu pro HZS“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 02.10.2018 12:00
Oprava obvodové zdi u DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 13:00
Oprava koupelny v chráněném bydlení Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 13:00
„Zajištění praktického výcviku řízení B a C 2018/2019“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 27.09.2018 11:00
Oprava zámkové dlažby v areálu domova
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 13:00
Vestavba WC pro invalidy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 15.10.2018 12:00
Zajištění letenek a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 02.10.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 01.10.2018 10:00
DPSK 747/2018 "Změna umístění vypouštění odpadních vod ČOV-projekt"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 01.10.2018 12:00
Oprava příjezdové cesty v areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 28.09.2018 13:00
Oprava plochých střech
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 27.09.2018 10:00
II/610 Stará Boleslav - x Hlavenec 2019
podlimitní Zadáno 17.09.2018 03.10.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016