Veřejná zakázka: Strategie Mladá - možnosti využití území v BVVP Milovice-Mladá v majetku Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3739
Systémové číslo: P18V00001424
Datum zahájení: 26.11.2018
Nabídku podat do: 21.12.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Strategie Mladá - možnosti využití území v BVVP Milovice-Mladá v majetku Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele, který bude řešit otázky možného využití území v bývalém vojenském výcvikovém prostoru (BVVP) Milovice-Mladá, jež je v majetku Středočeského kraje (SK).
Výsledkem výběrového řízení (VŘ) by měl být tedy výběr zhotovitele koncepčního dokumentu pro finální volbu strategie využití předmětného území ve smyslu hospodářského a regionálního rozvoje oblasti BVVP Milovice-Mladá.
Podkladem by měla být analýza, na základě které - v návaznosti na dořešení sporu s původním nájemcem (společností Mladá RP, s.r.o.) – by bylo možno zvolit strategii následného využití předmětného území.
Při přípravě strategie by mělo být počítáno s problematikou posouzení vlivu využití předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a rovněž posouzení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., resp. existence chráněného území NATURA 2000 (EVL Milovice – Mladá). Rovněž bude třeba vzít v úvahu předpokládané vyhlášení Národní přírodní památky Mladá – zasahující do části území v majetku SK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj - Podatelna
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky