Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/327 Krakovany – Uhlířská Lhota – prodloužení propustků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2017 20.04.2017 09:00
Grafické zpracování a tisk trhacích map Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 09.05.2017 09:00
III/0031 Dolní Břežany, obchvat - mapové podklady
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2017 18.04.2017 10:00
III/33818 Ovčáry I., mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2017 18.04.2017 10:00
III/24032 Budihostice, silniční most ev.č. 24032-1 přes Vranský potok - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2017 18.04.2017 09:00
III/236 Roztoky, obnova PKO_most ev.č. 236-004
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.04.2017 13.04.2017 10:00
Oprava plochých střech - fialový a žlutý pavilon
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 26.04.2017 00:00
Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov
podlimitní Zadáno 05.04.2017 15.05.2017 10:00
Zajištění úklidového servisu v budově Středočeského kraje na adrese Husova 19-21
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 10:00
Komplexní výkon technického dozoru stavby (TDS) a koordinátora BOZP na akci Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 09:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Klejnarská č.p. 894, Kolín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2017 24.03.2017 10:00
Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
podlimitní Zadáno 20.03.2017 26.04.2017 10:00
SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2017 16.03.2017 09:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domova Na Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 27.03.2017 11:00
„Odborné činnosti související s agendou územně analytických podkladů Středočeského kraje pro období 2017-2019“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2017 13.03.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016