Veřejná zakázka: Most ev.č. 33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4372
Systémové číslo: P19V00000450
Evidenční číslo zadavatele: VZ-151/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.04.2019
Nabídku podat do: 03.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev.č. 33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají zejména v následujících činnostech: výměna stávajícího mostního objektu na silnici III/33355 v obci Libenice, okres Kolín, za nový uzavřený rámový most z monolitického železobetonu. Most bude založen plošně. Součástí rekonstrukce je také výstavba nové opěrné zdi vpravo za mostem o délce 17,0m a rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav v celkové délce 86,59m. Most je nyní ve špatném stavu (v klasifikačním stupni V - špatný). Veškeré práce jsou zahrnuty těchto stavebních objektech:
SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 021 – Demolice stávajícího mostu
SO 101 – Rekonstrukce silnice III/33355
SO 190 – Dopravní opatření
SO 201 – Most ev.č. 33355-1 v obci Libenice
SO 401 – Přeložka vedení SEK
SO 421 – Přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 476 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky