Veřejná zakázka: ICT vybavení pro SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín II, Pražská 112

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4322
Systémové číslo: P19V00000400
Datum zahájení: 22.03.2019
Nabídku podat do: 04.04.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ICT vybavení pro SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín II, Pražská 112
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Tato Veřejná zakázka s názvem „ICT vybavení pro SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín II, Pražská 112“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Kupní smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 (dále jen „ICT vybavení“). ICT vybavení bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis ICT vybavení určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 564 130 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • IČO: 00177032
 • Poštovní adresa:
  Pražská 112
  280 02 Kolín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pražská 112
280 02 Kolín

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky