Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení geometrického plánu k.ú. Rakovník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Rámcová dohoda pro dodávku stolních počítačů
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 20.06.2017 10:00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2017 10.05.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb
podlimitní Zadáno 09.05.2017 21.06.2017 09:00
Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. Úholičky v obci Úholičky – II. etapa výstavby - SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory
podlimitní Zadáno 04.05.2017 26.05.2017 12:30
Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2017 03.05.2017 09:00
Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů - Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:30
Zajištění komplexního výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na akci – Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 09.05.2017 10:00
II/327 Krakovany – Uhlířská Lhota – prodloužení propustků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2017 20.04.2017 09:00
Grafické zpracování a tisk trhacích map Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 09.05.2017 09:00
III/0031 Dolní Břežany, obchvat - mapové podklady
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2017 18.04.2017 10:00
III/33818 Ovčáry I., mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2017 18.04.2017 10:00
III/24032 Budihostice, silniční most ev.č. 24032-1 přes Vranský potok - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2017 18.04.2017 09:00
III/236 Roztoky, obnova PKO_most ev.č. 236-004
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.04.2017 13.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016