Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ICT SŠD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2023 15.12.2023 10:00
Dodávka svařovacího materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2023 28.11.2023 09:00
Stavební úpravy učeben SLŠ a SOU Křivoklát (přestavba dílny na 2 odborné učebny)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2023 11.12.2023 10:00
Komunikační a dorozumívací zařízení pro klienty a zaměstnance
podlimitní Vyhodnoceno 27.11.2023 15.12.2023 10:00
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady - vybavení
podlimitní Hodnocení 27.11.2023 04.01.2024 10:00
Billboardová kampaň prezentující Skanzen Vysoký Chlumec, Památník Vojna a Hornické muzeum Příbram v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Reklamní kampaň na autobusech ve formátu Back board v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Výroba i distribuce infoletáků v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 12:00
Dodání kancelářských přístrojů a zařízení pro KÚSK 2023-2025
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 10:00
„Veterinární učebna SZeŠ a SOŠ Poděbrady“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2023 05.12.2023 07:00
Dodávka elektrického pacientského zvedáku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.11.2023 24.11.2023 14:00
Odizolování základů-Gymnázia F. Palackého, Neratovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 11.12.2023 11:00
17 KS POČÍTAČŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 06.12.2023 10:00
Dodávka nábytku 2 v rámci inovací SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 08.12.2023 13:00
Nákup notebooku a VR
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2023 05.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016