Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o službě Executive Search
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2023 17.04.2023 09:11
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 11:00
II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. EtapaI.Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2023 22.06.2023 09:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze LOM Praha - 3. 5. 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 12:00
Vybavení do kuchyně školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 02.05.2023 08:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko - Báň
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Sprašová rokle u Zeměch
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2023 28.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2023 28.04.2023 10:00
Renovace dřevěných dveří a zárubní
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.04.2023 16.04.2023 00:00
Oprava střechy a podbití
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2023 15.04.2023 13:00
Oprava fasády a přístupové rampy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2023 15.04.2023 00:00
Přeložka sil. II/125 Vlašim - Jinošov- PD
podlimitní Hodnocení 14.04.2023 23.05.2023 09:00
Nákup switchů pro Informační systém Krajského úřadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2023 14.04.2023 10:00
Vybudování a modernizace odborné učebny ICT a učebny pro práci s grafikou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2023 28.04.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016