Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro akci rekonstrukce elektrických rozvodů a svítidel na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 19.09.2017 10:00
II/508 Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 22.09.2017 10:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. Etapa - Obchvat Kralupy nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, předběžný geotechnický průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
Revize hasicích přístrojů a hydrantů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.09.2017 04.09.2017 10:00
III/33324 Krymlov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.09.2017 01.09.2017 10:00
Solární ohřev TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 15.09.2017 10:00
Oprava a zateplnení střechy domova mládeže
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 09:00
Havárie sprch a WC dívky v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 11.09.2017 12:00
III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2017 25.08.2017 10:00
III/11311 Štíhlice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2017 01.09.2017 10:00
III/27513 Jemníky – Bojetice, rekonstrukce, II. etapa
podlimitní Zadáno 22.08.2017 20.09.2017 13:00
II/610 Benátky n/J, most ev. č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2017 22.08.2017 09:00
GeoMedia Smart Client Advantage a Erdas IMAGINE Advantage – maintenance na 3 roky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.08.2017 21.08.2017 10:00
Pořízení nových kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 28.08.2017 10:00
Zjištění stavu vybraných úseků silnic III.třídy a vypracování plánů údržby a oprav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2017 18.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016