Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky stravenek pro zaměstnance Centra 83
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2022 06.06.2022 10:00
Zajištění stravování pro KACPU Kutná Hora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 13:00
PD na Rekonstrukci bývalé Kompresorovny a jámové budovy Mayrau pro prezentaci hutnické sbírky - součást projektu Cestou uhlí a železa - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 07.06.2022 10:00
Výstavba přístřešku pro služební vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 15.06.2022 08:00
Rekonstrukce - modernizace koupelen II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 02.06.2022 12:00
Zprostředkování ubytování, dopravy v místě na výjezdní seminář “Kurz terénní ekologie - Madeira”
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2022 21.05.2022 11:00
Zprostředkování zpátečních letenek na výjezdní seminář “Kurz terénní ekologie - Madeira”
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2022 21.05.2022 11:00
Ubytování a stravování LT Olympijské putování 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2022 20.05.2022 12:00
Zájezd Elba a Toskánsko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2022 20.05.2022 10:00
Vyhotovení realizační dokumentace (DPS) systému Elektrická požární signalizace (EPS)“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 07.06.2022 12:00
Laryngeální masky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 09.06.2022 13:00
Rámcová smlouva na revizi hasicích přístrojů a hydrantů na střediskách KSUS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 06.06.2022 10:00
Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 30.05.2022 10:00
garážová vrata
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 09:00
Přírodovědný výjezd LTZ Běstvina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016