Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 877
Systémové číslo: P17V00000161
Evidenční číslo zadavatele: VZ-102/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2017
Nabídku podat do: 26.05.2017 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava mostu dle zpracované PD:
- Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího žlb. mostu s ponecháním částí původních opěr – SO 201.
- Provedení gabionových zídek pro zajištění pat svahů u křídel 1, 2 a 3 – SO 201.
- Podchycení zbývajících částí opěr mikropilotami, jejich sanace (injektáž, spárování, přezdění), zřízení nového ŽB prahu se závěrnými zídkami a křídel – SO 201.
- Výstavba nové NK (ocelové nosníky spřažené s bet. deskou), provedení mostního svršku včetně vybavení, zpevnění svahů a terénní úpravy – SO 201.
- Úprava vozovky v délce cca 9 m na každém předmostí.
- Zajištění DIO – SO 901.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 285 665 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky