Veřejná zakázka: III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 937
Systémové číslo: P17V00000221
Evidenční číslo zadavatele: VZ-149/17
Datum nákupu / nabídek: 10.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1“.

Součástí projektové dokumentace bude snesení stávajícího mostu a náhrada mostu nového již podle nových požadavků ŘSD. Na základě geologického průzkumu vypracování projektové dokumentace na přestavbu mostu ev. č. 1024-1. Součástí PD bude odstranění stávajícího mostu, stavba mostu nového s jednostranným 2m širokým chodníkem (koordinace s obecním úřadem), součástí PD bude úprava prostoru pod mostem (pročištění, odláždění) zpracování dopravně inženýrského opatření po dobu výstavby, včetně překládek stávajících inženýrských sítí mimo mostní konstrukci. PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP, pro zatížitelnost třídy A. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 441 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky