Veřejná zakázka: Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 922
Systémové číslo: P17V00000206
Evidenční číslo zadavatele: VZ-104/17
Datum nákupu / nabídek: 03.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR a DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti k DUR a DSP, zajištění vydání ÚR a SP, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracování žádosti o spolufinancování včetně projednání s poskytovatelem dotace a výkon autorského dozoru (AD) na akci „Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice - PD“. Veřejná zakázka bude mj. probíhat v souladu s technickou specifikací a soupisem prací. Uvedené podklady jsou této výzvy.
Projektová dokumentace bude projektantem zpracována v souladu s aktuálním metodickým pokynem SFDI: http://www.sfdi.cz/

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 372 661 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky