Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní sprchovací systém k lůžku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 15.07.2022 10:00
Modernizace IT učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 12.07.2022 08:00
Dodávka ICT SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 15.07.2022 12:00
Výměna původní myčky na bílé nádobí za novou
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 31.08.2022 14:00
Výměna kotlů a technologie kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 11.07.2022 12:00
Projektová dokumentace a zajištění stavebního povolení ke stavbě - Rozšíření kapacity Domova seniorů Jenštejn
podlimitní Zadáno 24.06.2022 03.08.2022 10:00
Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti přepravy 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2022 24.06.2022 14:30
Oprava střechy na budově Rakovník
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 15.07.2022 08:00
Školní lavice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2022 24.06.2022 09:00
Oprava prádelny DD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022 01.07.2022 12:00
Výmalba objektu školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2022 22.06.2022 00:00
Pořízení nástavců k nakladači
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 07.07.2022 11:00
Pořízení mulčovací sekačky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 07.07.2022 11:00
Nákup volnočasových poukázek z FKSP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2022 20.06.2022 09:00
Oprava podlah v učebnách školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2022 20.06.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016