Veřejná zakázka: III/3314 Předměřice nad Jizerou – Čihadla - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11280
Systémové číslo: P22V00001895
Evidenční číslo zadavatele: VZ-516/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.12.2022
Nabídku podat do: 03.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3314 Předměřice nad Jizerou – Čihadla - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke sloučenému povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby (IČ k DUSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) na akci: „III/3314 Předměřice nad Jizerou – Čihadla“
Provést důslednou diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na jejím základě navrhnout opravu silnice, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případné rozebrání stmelených/nestmelených podkladných vrstev, případná recyklace za studena. Zajistit řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění – případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obce Předměřice vyčištění UV a dešťové kanalizace).
Strana 4 z 16
V rámci PD bude zhodnocen silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 868 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky