Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo č. 47/0067881/2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2022 01.07.2022 12:00
Smlouva o zájezdovém představení č. 49/00067881/2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2022 01.07.2022 12:00
Dodávka a instalace EPS v DS Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 15.07.2022 10:00
"Dodávka a montáž EPS, napojení na PCO"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 15.07.2022 11:00
Dodávka IT vybavení pro výuku informatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 09.07.2022 15:00
oprava a rozšíření wifi v kabinetu AJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 14:00
Zahraniční stáž Finsko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 13:00
III/00711 Makotřasy, bezpečnostní opatření
podlimitní Zadáno 30.06.2022 25.07.2022 09:00
III/22920 Kounov – most ev.č. 22920-2 II
podlimitní Zadáno 30.06.2022 03.08.2022 09:00
III/32926 x III/33014 Bobnice, zpřehlednění křižovatky a rekonstrukce autobusových zastávek
podlimitní Zadáno 30.06.2022 25.07.2022 09:00
Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem
podlimitní Zadáno 30.06.2022 03.08.2022 09:00
III/24010 - II/240-Velké Přílepy-Otvovice-II/101 a III/24015 - II/240-Trněný Újezd-III/00723
podlimitní Zadáno 30.06.2022 03.08.2022 09:00
Rekonstrukce kotelny včetně výměny plynových kotlů na středisku KSUS Králův Dvůr
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 19.07.2022 10:00
III/11456 Tvoršovice, most ev.č. 11456-1 přes potok v obci Tvoršovice TDI BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 15.07.2022 09:00
III/3245 Městec Králové, ul. Dymokurská, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 15.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016