Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laryngeální masky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 09.06.2022 13:00
Rámcová smlouva na revizi hasicích přístrojů a hydrantů na střediskách KSUS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 06.06.2022 10:00
Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 30.05.2022 10:00
garážová vrata
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 09:00
Přírodovědný výjezd LTZ Běstvina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2022 16.05.2022 00:00
Divadelní představení Iliada v rámci Středočeského kulturního léta
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2022 13.05.2022 15:00
Dodávka holdomatu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2022 13.05.2022 10:00
Dodávka konvektomatu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2022 13.05.2022 10:00
III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice
podlimitní Zadáno 13.05.2022 03.06.2022 09:00
II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 30.05.2022 10:00
Zajištění zahraničních stáží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 03.06.2022 10:00
Výměna osvětlovacích těles v budově č.p.1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 14:00
Stavební úpravy v č.p.9
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 13:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 07:00
Multilicence SW MAESTRO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016