Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skupinové úrazové pojištění zaměstnanců
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 11.04.2023 10:00
Nákup wifi Access pointů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2023 11.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Louky u rybníka Proudnice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2023 25.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava Seč, Hotel Jezerka - 4.4.2023 a 6.4.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 03.04.2023 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze AERO Vodochody - 13.4.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 07.04.2023 12:00
Zajištění zahraniční stáže pro pedagogy - Slovensko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2023 27.03.2023 11:30
Rekonstrukce laboratoře a pitevního sálu
podlimitní Zadáno 26.03.2023 14.04.2023 10:00
„Mezinárodní aktivity SOŠ stavební a SOU stavební Kolín – Itálie 2023“.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 04.04.2023 12:00
Školní zájezd Španělsko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2023 24.03.2023 09:00
Přístavba objektu Domova U Anežky – Luštěnice TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 11.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava na soutěž v Kutné Hoře 19. 4. 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 03.04.2023 12:00
„12. aktualizace Zásad územního rozvoje SK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu dopravního řešení v lokalitě Mělník - Horní Počaply – Liběchov včetně staveb souvisejících“,
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 03.04.2023 10:00
Nákup 2 ks automobilů pro pečovatelskou službu Domova seniorů Jenštejn
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2023 05.04.2023 10:00
Projektová škola v přírodě - Svor 30. 9. - 6. 10. 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2023 22.03.2023 14:00
Setkání členů Rady Středočeského kraje s řediteli příspěvkových organizací kraje-opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 03.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016