Veřejná zakázka: II/113 Divišov- Vlašim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11277
Systémové číslo: P22V00001892
Evidenční číslo zadavatele: vz-430/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-049822
Datum zahájení: 09.12.2022
Nabídku podat do: 27.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/113 Divišov- Vlašim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zájmovým územím je stávající silnice II/113, nacházející se v okrese Benešov, v k.ú. Divišov u Benešova, Slověnice, Bílkovice, Radošovice u Vlašimi, Domašín, Vlašim.
Zájmové území leží poblíž řeky Sázavy a Blanice, cca 40 - 50 km jihovýchodně od Prahy.
Rekonstrukce bude kromě extravilánu provedena i průtahy 4 obcí - Divišovem, Slověnicemi,
Bílkovicemi, Radošovicemi. Stávající vozovka má obrusnou vrstvu z asfaltového betonu s četnými vysprávkami provedenými tryskovou metodou. Na vozovce jsou vysokým procentem zastoupeny plošné deformace a podélné rozvětvené trhliny.
Oprava v zájmovém území je rozdělena do 2 úseků:

1. úsek je veden v trase Divišov – Slověnice – Bílkovice (km 0,04173 – km 5,5936, provozní staničení km 43,132 – km 48,740) ZÚ je v místě napojení na související stavbu [6] Revitalizace náměstí v Divišově (Prokš Přikryl architekti, 01/2020) v ul. Vlašimská v Divišově. KÚ je v Bílkovicích, v místě pracovní spáry před mostem ev. č. 113-014 přes Divišovský potok. Délka 1. úseku je 5551,87 m. V obci Slověnice byla v nedávné době provedena oprava krytu. Při průzkumných pracích pro zpracování diagnostiky bylo zjištěno, že je vhodné zde opravu provést znovu, a to s ohledem na opětovně se vyskytující poruchy. Navržená technologie opravy totiž eliminuje poruchy i v nižších vrstvách.

2. úsek začíná v extravilánu obce Radošovice – obec Radošovice – extravilán Vlašimi (km 7,76587 - km 12,34157, provozní staničení km 50,890 – km 55,460) ZÚ je v extravilánu, v místě pracovní spáry, tj. cca 430 m před obcí Radošovice, KÚ je v místě pracovní spáry u dopravní značky „Začátek/Konec obce“ Vlašim“.
Délka 2. úseku je 4575,69 m.

Celková délka 1. úseku + 2. úseku je 10 127,56 m

Bližší popis provedení rekonstrukce je uveden v PDPS. Podmínky, které musí zhotovitel dodržet jsou uvedeny ve stavebním povolení, které je přiloženo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 133 349 964 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky