Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory
Odesílatel Adéla Novotná
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2017 15:30:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.5.2017

Viz. příloha


Přílohy
- Příloha č.2_Upravený závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky.docx (148.32 KB)
- Příloha č.1_Upravený soupis prací s výkazem výměr.zip (424.78 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.5.2017.pdf (366.84 KB)