Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava mostu dle zpracované PD:
- Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího žlb. mostu s ponecháním částí původních opěr – SO 201.
- Provedení gabionových zídek pro zajištění pat svahů u křídel 1, 2 a 3 – SO 201.
- Podchycení zbývajících částí opěr mikropilotami, jejich sanace (injektáž, spárování, přezdění), zřízení nového ŽB prahu se závěrnými zídkami a křídel – SO 201.
- Výstavba nové NK (ocelové nosníky spřažené s bet. deskou), provedení mostního svršku včetně vybavení, zpevnění svahů a terénní úpravy – SO 201.
- Úprava vozovky v délce cca 9 m na každém předmostí.
- Zajištění DIO – SO 901.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Bc. Adéla Novotná
email: adela.novotna@ksus.cz
tel.: 778 530 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 26.05.2017 12:30
Datum zahájení: 04.05.2017 15:00