Veřejná zakázka: SOKP 512 „D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 800
Systémové číslo: P17V00000084
Evidenční číslo zadavatele: VZ-75/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.02.2017
Nabídku podat do: 12.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOKP 512 „D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení přeložky silnice II/105, S7,5/60 s napojením na silnici v úseku přeložené silnice II/105 v rámci výstavby SOKP 512, výstavba rámového monolitického mostu a kruhové křižovatky. Kácení dřevin bylo provedeno samostatně v období vegetačního klidu před zahájením přeložky silnice.

Přeložka sil. II/105 obsažená v SO 101 Hlavní trasa navazuje v začátku úpravy na stávající silnici II/105. Staničení trasy navazuje na staničení již realizovaného úseku II/105 od pražského okruhu km 0,910, pokračuje kružnicovým obloukem R=2000 m a nadále v přímé do km 1,343, kde je napojena na okružní křižovatku o poloměru R= 18,5 m. Z okružní křižovatky se odpojuje v km 1,380 a levotočivým obloukem o R=200 m se, v konci úpravy km 1,580, napojí na stávající komunikaci v úrovni začínající zástavby obce Dolní Jirčany.

Z okružní křižovatky jsou navržená dvě připojení: pravé, ve směru staničení, kde se připojuje Komunikace k Tondachu (SO 102) a levé připojení severní části nového sídliště v obci Dolní Jirčany - Komunikace k sídlišti (SO 103).

Celková délka hlavní trasy od km 0,910 až 1,580 činí 669,91 m.

V km 1,387 je navrženo místo pro přecházení, které spojuje smíšenou stezku vedenou po pravé straně hl. trasy a navržený chodník do obce Dolní Jirčany po levé straně hl. trasy. Návrh chodníku je obsažen v související stavbě SO 103.2 Chodník pro obec Psáry (investice obce Psáry).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 47 601 396 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky