Veřejná zakázka: II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6348
Systémové číslo: P20V00000276
Evidenční číslo zadavatele: vz-29/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-008029
Datum zahájení: 03.03.2020
Nabídku podat do: 04.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/110 (ulice Nádražní), kde bude provedena rekonstrukce s plnou novou konstrukcí vozovky. V Nádražní ulici bude vybudována nová okružní křižovatka. Úpravy zahrnují rovněž část ulice Tyršova až po Dukelskou ulici. Na jižní straně navazuje rekonstrukce na akci Autobusového terminálu. V rámci rekonstrukce budou rovněž provedeny práce zahrnující i úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Díky provedeným úpravám dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních ploch a oddělení účastníků provozu, hlavně v místech, kde se očekává jejich větší intenzita. V návrhu jsou také zakomponovány úpravy pro omezení rychlostí vozidel na komunikaci. Součástí bude také akce mezi okružní křižovatkou a mostem přes železniční trať, kde se jedná o rekonstrukci komunikace a chodníků po obou stranách. Celý návrh řeší kromě obnovy nevyhovující konstrukce vozovky a odvodnění i zlepšení plynulosti provozu na těchto komunikacích a zejména i zvýšení bezpečnosti provozu jednotlivých účastníků, hlavně chodců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 154 395 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky