Veřejná zakázka: "Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování)"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5649
Systémové číslo: P19V00001725
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2019
Nabídku podat do: 06.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování)"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov, 17.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a to budovy internátu s tělocvičnou a budovy kovárny a svařovny SOU Hubálov, rekonstrukce otopných soustav v obou budovách a jejich vyregulování po zateplení. V budově internátu a tělocvičny budou jako nový zdroj tepla instalovány 2 ks absorpčních plynových čerpadel typu země/voda; bivalentním zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel.

Tepelné čerpadlo bude napojeno na sedm geotermálních vrtů o hloubce 60 m, jejichž umístění bude povoleno samostatně. V kotelně bude instalováno nové vzduchotechnické zařízení pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla prostoru tělocvičny. Bude provedena nová elektroinstalace v kotelně a strojovně vzduchotechniky a doplnění a úprava stávajícího jímacího vedení. Na střeše objektu tělocvičny bude instalován solární systém pro celoroční předehřev teplé vody.

U budovy svařovny a kovárny bude realizováno nové vytápění objektu plynovým kotlem s teplovodním systémem a radiátory. V prostoru svařoven budou pro odvětrání instalovány rekuperační jednotky a v prostoru kovárny bude přirozené odvětrání doplněné odtahovými ventilátory a střešními větracími světlíky. Budou upraveny rozvody teplé a studené vody, cirkulace, rozvody plynu a nových elektroinstalací.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované společností ANITAS, s.r.o., IČO: 25755688, DIČ: CZ25755668, se sídlem Počernická 3410/1a Strašnice, Praha 10, PSČ: 108 00.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 765 378 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
 • IČO: 00069566
 • Poštovní adresa:
  Loukovec,Hubálov 17
  294 11 Loukov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00005649

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků