Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování)"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov, 17.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a to budovy internátu s tělocvičnou a budovy kovárny a svařovny SOU Hubálov, rekonstrukce otopných soustav v obou budovách a jejich vyregulování po zateplení. V budově internátu a tělocvičny budou jako nový zdroj tepla instalovány 2 ks absorpčních plynových čerpadel typu země/voda; bivalentním zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel.

Tepelné čerpadlo bude napojeno na sedm geotermálních vrtů o hloubce 60 m, jejichž umístění bude povoleno samostatně. V kotelně bude instalováno nové vzduchotechnické zařízení pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla prostoru tělocvičny. Bude provedena nová elektroinstalace v kotelně a strojovně vzduchotechniky a doplnění a úprava stávajícího jímacího vedení. Na střeše objektu tělocvičny bude instalován solární systém pro celoroční předehřev teplé vody.

U budovy svařovny a kovárny bude realizováno nové vytápění objektu plynovým kotlem s teplovodním systémem a radiátory. V prostoru svařoven budou pro odvětrání instalovány rekuperační jednotky a v prostoru kovárny bude přirozené odvětrání doplněné odtahovými ventilátory a střešními větracími světlíky. Budou upraveny rozvody teplé a studené vody, cirkulace, rozvody plynu a nových elektroinstalací.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované společností ANITAS, s.r.o., IČO: 25755688, DIČ: CZ25755668, se sídlem Počernická 3410/1a Strašnice, Praha 10, PSČ: 108 00.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00005649
Kontakt: JUDr. Hana Němečková, advokátka Advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol. s.r.o., email: nemeckova@akvt.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 06.12.2019 10:00
Datum zahájení: 17.10.2019 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: