Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov (opakování)"
Odesílatel Miroslav Kolomazník
Organizace odesílatele Střední odborné učiliště, Hubálov 17 [IČO: 00069566]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2019 16:20:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 - zadavatel upozorňuje na změnu zadávacích podmínek a na aktualizované přílohy.


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ Č. 3.pdf (276.33 KB)
- AKTUALIZOVANÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK-podepsaná.pdf (1.04 MB)
- 2018556d - Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov [zadání].xlsx (906.77 KB)
- 2018556d - Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov.xlsx (928.68 KB)