Veřejná zakázka: Statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3724
Systémové číslo: P18V00001409
Datum zahájení: 22.11.2018
Nabídku podat do: 03.12.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná o statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a č.p. 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky.
Jde o objekty zděných svislých konstrukcí se stropními montovanými panely. Budovy jsou cca 7,5m vysoké, šířky 13m a 30m dlouhé.
Popis poptávaných prací:
- před zahájením rekonstrukce je třeba způsob rekonstrukce nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu ohlášením,
- před zahájením prací dojde k zabezpečení staveniště proti nežádoucímu vniknutí nepovolaných osob a možnému pádu nečistot a břemen,
- vymezí se místo pro kontejner,
- zajistí se montáž lešení po celém obvodu, před montáží lešení se zakryje okapový chodník,
- před zahájením prací se zakryjí konstrukce, které by mohly být poškozeny stavebními pracemi,
- dále se vyvěsí ochranná síť nad vstupy do objektu,
- ukotví se shoz,
- při rekonstrukci doje k očištění zvětralých částí omítky tlakovou vodou a ručním očištěním trhlin a vydrolených částí,
- bude provedeno vydrážkování a vysekání míst pro uložení helikální výztuže,
- provede se aplikace helikální výztuže pod dohledem odborného zástupce dodavatele a statika dle technologického předpisu
- dojde k vyspravení kavern ve fasádě,
- dále bude provedeno omítnutí opravované části fasády po celém obvodu v šíři 1,5m a poté pro sjednocení provedení vrchního nátěru stříkáním,
- demontáž lešení a úklid.
- Přístup na rekonstrukci objektu bude pouze po lešení.
- Práce budou provedeny odborně s důrazem na správnou aplikaci a dodržení technologií oprav. Při práci je třeba dbát na bezpečnost práce ve výškách. A dále je třeba dbát na zábor kolem objektů z důvodu pádu možných nečistot a břemen a také s přihlédnutím, že rekonstrukce bude probíhat za plného provozu budov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad SK
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky