Smlouva: Statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 756
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 572 240,00
Cena v Kč vč. DPH: 658 076,00
Zadávací řízení: Statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky

Název (předmět)

Statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky

Stručný popis

Jedná o statické zajištění vnějšího pláště budov Šlapanice v Čechách, Budeničky č.p. 39 a č.p. 40 v úrovni stropu nad 2.NP a atiky.
Jde o objekty zděných svislých konstrukcí se stropními montovanými panely. Budovy jsou cca 7,5m vysoké, šířky 13m a 30m dlouhé.
Popis poptávaných prací:
- před zahájením rekonstrukce je třeba způsob rekonstrukce nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu ohlášením,
- před zahájením prací dojde k zabezpečení staveniště proti nežádoucímu vniknutí nepovolaných osob a možnému pádu nečistot a břemen,
- vymezí se místo pro kontejner,
- zajistí se montáž lešení po celém obvodu, před montáží lešení se zakryje okapový chodník,
- před zahájením prací se zakryjí konstrukce, které by mohly být poškozeny stavebními pracemi,
- dále se vyvěsí ochranná síť nad vstupy do objektu,
- ukotví se shoz,
- při rekonstrukci doje k očištění zvětralých částí omítky tlakovou vodou a ručním očištěním trhlin a vydrolených částí,
- bude provedeno vydrážkování a vysekání míst pro uložení helikální výztuže,
- provede se aplikace helikální výztuže pod dohledem odborného zástupce dodavatele a statika dle technologického předpisu
- dojde k vyspravení kavern ve fasádě,
- dále bude provedeno omítnutí opravované části fasády po celém obvodu v šíři 1,5m a poté pro sjednocení provedení vrchního nátěru stříkáním,
- demontáž lešení a úklid.
- Přístup na rekonstrukci objektu bude pouze po lešení.
- Práce budou provedeny odborně s důrazem na správnou aplikaci a dodržení technologií oprav. Při práci je třeba dbát na bezpečnost práce ve výškách. A dále je třeba dbát na zábor kolem objektů z důvodu pádu možných nečistot a břemen a také s přihlédnutím, že rekonstrukce bude probíhat za plného provozu budov.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy