Veřejná zakázka: Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji – zajištění provozu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2785
Systémové číslo: P18V00000476
Datum zahájení: 31.05.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji – zajištění provozu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je měření částic PM10 (polétavý prach) – denní a roční limit a benzo(a)pyrenu - roční limit. Provoz (měření + kalibrace) musí být prováděn autorizovanou osobou pro měření kvality ovzduší (autorizace dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) a data budou přijímána do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), která je provozována ČHMÚ. Vzorkovací systémy budou provozovány subjektem s platnou certifikací podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a následné analýzy bude provádět také (ne nutně ten samý) subjekt s platnou certifikací podlé téže normy, aby byly zjištěné informace využitelné např. při tvorbě imisních map. Měření bude probíhat minimálně po dobu jednoho kalendářního roku na jednom místě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 557 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky