Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji – zajištění provozu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je měření částic PM10 (polétavý prach) – denní a roční limit a benzo(a)pyrenu - roční limit. Provoz (měření + kalibrace) musí být prováděn autorizovanou osobou pro měření kvality ovzduší (autorizace dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) a data budou přijímána do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), která je provozována ČHMÚ. Vzorkovací systémy budou provozovány subjektem s platnou certifikací podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a následné analýzy bude provádět také (ne nutně ten samý) subjekt s platnou certifikací podlé téže normy, aby byly zjištěné informace využitelné např. při tvorbě imisních map. Měření bude probíhat minimálně po dobu jednoho kalendářního roku na jednom místě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Veronika Kopecká
e-mail: kopecka@kr-s.cz
tel: 257 280 245
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.06.2018 10:00
Datum zahájení: 31.05.2018 11:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: