Veřejná zakázka: III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2761
Systémové číslo: P18V00000452
Evidenční číslo zadavatele: VZ-195/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 22.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce mostu ev. č. 33310-4 na komunikaci III/33310. Stavba rekonstrukce mostu se nachází mezi obcemi Svémyslice a Zeleneč. Přemosťovanou překážkou je dálnice D10. V čase výstavby dojde k demolici stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Následně budou vybudovány nové podpěry. V krajních polích budou následně vybudovány monolitické rámy. Střední pole se bude skládat z prefabrikovaných předpjatých nosníků spřažených s monolitickou deskou. Na nosné konstrukci bude osazen nový mostní svršek včetně železobetonových říms, na kterých budou osazena mostní svodidla. Pravá římsa je chodníková. Na jejím vnějším okraji bude osazeno mostní zábradlí. Niveleta silnice v předpolí bude mírně upravena, aby plynule navazovala ze stávající komunikace na navrženou niveletu na mostě. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby (vyhotovená společností AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, ve stupni PDPS, z 11/2017, č. zakázky: 16 – 22 – 059).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 599 943 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky