Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2018 10:24:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 9


Přílohy
- vysvětlení ZD.pdf (108.17 KB)