Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2018 09:25:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 6


Přílohy
- vysvětlení ZD 2-6.pdf (254.18 KB)
- neoceněný soupis prací.zip (599.34 KB)