Veřejná zakázka: Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2605
Systémové číslo: P18V00000296
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna střešní krytiny v části střechy, kde je původní krytina s původním zateplením, včetně systémového oplechování, lemovacích prvků, prostupů, zachytávačů sněhu, záchytného systému a ostatních prvků, celkové zateplení objektu v obsahovém souladu s technickým návrhem a vypracovaným energetickým posudkem objektu, náhrada stávajících okenních a dveřních výplní dle doporučení energetického posudku a technického návrhu (výplně budou realizovány včetně zajištění zatemnění a stínění učeben), úprava střešních přisvětlovacích světlíků a náhrada současných tepelně a konstrukčně nevyhovujících makrolonových světlíků, instalace světlovodů v prostoru 3. NP, regenerace stávajícího nefunkčního slunolamu, stavební úpravy objektu v souvislosti s realizací energetické optimalizace budovy (zazdění vybraných otvorů, nové prostupy instalací VZT, apod.), instalace snímačů obsahu CO2 ve třídách a ostatních prostorách budovy, úprava regulace otopné soustavy. Dále bude předmětem plnění provedení terénních úprav v okolí objektu tak, aby nepřesahovaly úroveň hydroizolace a nedocházelo k zatékání povrchové vody do konstrukce, a dále provedení terénních úprav v okolí objektu včetně nově řešeného předprostoru u vstupu do objektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 261 148 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje (místnost č. 0007)
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky