Veřejná zakázka: Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000124
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1626
Systémové číslo: P17V00000908
Evidenční číslo zadavatele: S-4437/KUL/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402315
Počátek běhu lhůt: 23.12.2014
Nabídku podat do: 13.01.2015 09:00
Otevírání obálek: 13.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou vědecké rekonstrukce původních historických staveb. Jednotlivé budovy expozice budou realizovány formou znovupostavení, ve výjimečných případech postavení přesných kopií, původních historických staveb. Architektonické i dispoziční řešení těchto staveb je tedy definováno jejich původním uspořádáním. Tam, kde neexistuje dostatečná dokumentace jednotlivých prvků stavebních konstrukcí nebo detailů, budou ve spolupráci s odbornými zástupci památkové péče zvolena vhodná řešení pomocí historických a regionálních analogií.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 413 942 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky