Veřejná zakázka: DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000086
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1497
Systémové číslo: P17V00000779
Evidenční číslo zadavatele: S-1181/SOC/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 225197
Počátek běhu lhůt: 17.12.2013
Nabídku podat do: 21.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 21.03.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky dostavba stávající budovy Domova pro seniory Uhlířských Janovicích. Jedná se tedy o dostavbu rozestavěného a opuštěného objektu, který se nachází mimo centrum města v klidové části, pozemek je rovinný. Výhodou tohoto pozemku je dobrá dostupnost a poloha v blízkosti parku a rybníku. Novým dispozičním využitím jednotlivých podlaží dojde k umístění a vybudování několika samostatných zařízení pečujících o seniory. První podlaží bude vyhrazeno pro nemocné Alzheimerovou nemocí, další podlaží bude vybudováno pro ležící pacienty a bude sloužit jako hospic. Dále dojde k vybudování prostor sloužících k rehabilitaci, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dohodou o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o dílo č. S-1181-SOC-2014 mezi Středočeským krajem a příspěvkovou organizací Domov "Na Terasách" Rataje, poskytovatelem sociálních služeb došlo ke změně objednatele - zadavatele díla. Dokumentace k dalším navazujícím veřejným zakázkám ev. č. 508135 a ev. č. 517119 na dodatečné stavební práce je zde uveřejněna společně s dokumentací původní zakázky a dále je rovněž uveřejněna na Profilu zadavatele Domova "Na Terasách" Rateje pod indentifikátory P15V00000001 a P15V00000002 na odkazu : https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/profil/48677744/0/83C5590A40EB9CA5C1257DF10024F830

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 171 458 517 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky