Veřejná zakázka: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13842
Systémové číslo: P24V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-005839
Datum zahájení: 05.02.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v souladu s § 57 ZZVZ v otevřeném řízení.
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS rozšíření kapacity Gymnázia Joachima Barranda v Berouně. Při rozšíření musí vzniknout prostory nejméně pro cca 120 studentů, 10 pedagogů (tj. minimálně 4 učebny pro 32 studentů, 4 učebny pro 20 studentů, 2 PC učebny pro 20 studentů, 5 kabinetů pro učitele, skladovací prostory, hygienické zázemí a související prostory). Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění bezbariérového přístupu pro celou školu, tj. nejen pro nově navrhované prostory, tak zároveň pro stávající prostory.
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Specifikace rozšíření kapacity gymnázia a Závazný vzor smlouvy.

Specifikace součástí tvořících předmět veřejné zakázky:
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména:
a)Projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části:
a. Dokumentace pro územní rozhodnutí,
b. Dokumentace pro stavební povolení,
c. Dokumentace pro provádění stavby,
b) poskytování služeb Inženýringu za účelem získání povolení umístění stavby a stavebního povolení;
c) autorský dozor po dobu výstavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
 • IČO: 47558407
 • Poštovní adresa:
  Talichova 824
  266 01 Beroun

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 05.03.2024 09:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy