Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - Změna lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v souladu s § 57 ZZVZ v otevřeném řízení.
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS rozšíření kapacity Gymnázia Joachima Barranda v Berouně. Při rozšíření musí vzniknout prostory nejméně pro cca 120 studentů, 10 pedagogů (tj. minimálně 4 učebny pro 32 studentů, 4 učebny pro 20 studentů, 2 PC učebny pro 20 studentů, 5 kabinetů pro učitele, skladovací prostory, hygienické zázemí a související prostory). Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění bezbariérového přístupu pro celou školu, tj. nejen pro nově navrhované prostory, tak zároveň pro stávající prostory.
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Specifikace rozšíření kapacity gymnázia a Závazný vzor smlouvy.

Specifikace součástí tvořících předmět veřejné zakázky:
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména:
a)Projektová dokumentace, která bude zahrnovat tyto části:
a. Dokumentace pro územní rozhodnutí,
b. Dokumentace pro stavební povolení,
c. Dokumentace pro provádění stavby,
b) poskytování služeb Inženýringu za účelem získání povolení umístění stavby a stavebního povolení;
c) autorský dozor po dobu výstavby.
Místo plnění: Středočeský kraj
Beroun
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Ing. Petr Stejskal – tel.: +420 774 111 818
Ing. Sandra Fialová – tel. +420 776 866 010
zadavacirizeni@dpurevit.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.04.2024 10:00
Datum zahájení: 05.02.2024 11:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):